Et nytt møtepunkt i sentrum

Send oss dine innspill

For Nytorget 1 pågår det nå høring (avsluttes 31.august) av planforslag av hele kvartalet. Denne planen har navn plan 2774 C11 Nytorget og dere kan finne all nødvendig dokumentasjon på kommunen sin nettside:

Plan 2774 felt C11 Nytorget | Stavanger kommune.

Merknader til planen som du ønsker skal følge plansaken sender du inn til kommunen, slike merknader er offentlige. Her på vår side får du anledning til å stille spørsmål, komme med innspill mm, hvor man vil være anonym. Det eneste vi ber om er at man er saklig og konstruktiv, så skal vi gjøre vårt for å kunne svare deg så godt som mulig. Innspill vi finner relevante vil vi ta med oss videre i  prosessen av planen.

Du kan også spørre om saker som ikke berører planforslaget. Prosjektet er ennå under utarbeidelse, slik at noe kan vi svare på, mens andre ting må vente til prosjektet er utviklet videre.

Innspill

Her vil vi oppdatere med innspill og spørsmål til prosjektet på Nytorget 1.

Skyggeforhold
Soneparkering
Riving av politistasjonen
Bevare bebyggelse
Trafikk og parkering
Materialer, grønt, kunst mm
Viktig at mye grønne planter og innslag av vann blir en del av parkplanen. Det skaper harmoni og trivsel for både store og små, samt våre firbente venner.

Kvinne (40)

Gi oss dine innspill og idéer

Har du gode ideer og tanker for hvilket innhold som skal fylle Nytorget i fremtiden?
Vi håper du sender oss noen ord om dette i skjemaet under.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Adresse
Nytorget 1, 4012 Stavanger